Tytuł artykułu: Badania nad występowaniem węgla w powietrzu wewnętrznym wybranych uczelni w Polsce

Autorzy: KOCISZEWSKA, K., ROGULA-KOPIEC, P., MAJEWSKI, G., ROGULA-KOZŁOWSKA, W., MUCHA, W., MATHEWS, B.

Słowa kluczowe: PM1, węgiel organiczny, węgiel elementarny (EC), powietrze wewnętrzne

Streszczenie: Prezentowane badania miały na celu rozpoznanie stężeń submikronowego pyłu (PM1) i związanego z nim węgla organicznego (OC) i elementarnego (EC) w sali wykładowej i tzw. laboratorium studenckim. W pracy omówiono zmienność 24-godzinnych stężeń PM1, OC i EC w obu pomieszczeniach (I, ang. indoor) oraz w powietrzu atmosferycznym (O, ang. outdoor), a także przeanalizowano stosunek I do O. Na przełomie wiosny i lata, niezależnie od lokalizacji (Gliwice – laboratorium studenckie, Warszawa – sala wykładowa), stężenie węgla elementarnego (EC) i organicznego (OC) wewnątrz sal dydaktycznych kształtowała intensywność migracji tych zanieczyszczeń wraz z powietrzem atmosferycznym. Tym samym można uznać, że w żadnym z badanych pomieszczeń dydaktycznych nie występuje istotne źródło OC i EC. Mimo to należy zauważyć, że warunki sprzyjające sorpcji różnych zanieczyszczeń, w tym zwłaszcza związków organicznych tworzących grupę OC na cząstkach pyłu, zmieniają się dynamicznie w czasie i przestrzeni. Wydaje się, że w innym okresie pomiarowym, na przykład w zimie, kiedy wietrzenie sal jest rzadsze a pył atmosferyczny ma inny skład, kumulacja zanieczyszczeń, w tym OC, wewnątrz sal może być większa niż w okresie ciepłym.

DOI: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.10

Cytowanie w stylu APA: Kociszewska, K., Rogula-Kopiec, P., Majewski, G., Rogula-Kozłowska, W., Mucha, W. & Mathews, B. (2017). Badania nad występowaniem węgla w powietrzu wewnętrznym wybranych uczelni w Polsce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 26 (1), 108-124. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.10

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kociszewska i inni, 2017), następne powołania: (Kociszewska i inni, 2017)

Cytowanie w stylu Chicago: Kociszewska, Karolina, Patrycja Rogula-Kopiec, Grzegorz Majewski, Wioletta Rogula-Kozłowska, Walter Mucha, Barbara Mathews. "Badania nad występowaniem węgla w powietrzu wewnętrznym wybranych uczelni w Polsce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 75 ser., vol. 26, nr 1, (2017): 108-124. doi: 10.22630/PNIKS.2017.26.1.10.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kociszewska i inni 2017)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{doi:10.22630/PNIKS.2017.26.1.10, author={Kociszewska, Karolina and Rogula-Kopiec, Patrycja and Majewski, Grzegorz and Rogula-Kozłowska, Wioletta and Mucha, Walter and Mathews, Barbara}, language={polish}, title={Badania nad występowaniem węgla w powietrzu wewnętrznym wybranych uczelni w Polsce}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, DOI={10.22630/PNIKS.2017.26.1.10}, URL={http://iks.pn.sggw.pl/PN75/A10/art10.pdf}, year={2017}, volume={26 (1)}, number={75}, pages={108-124}}

Wiecej cytowań w stylach MLA, Harvard, RIS itp na stronie artykułu w bazie CrossRef :Actions/Cite

Pełny tekst PDF (po polsku)


Go Back